18/11 kl 09,00 gamla macken. Se mera i På Gång .

Nu finns Härjulfs Cruisers på facebook.