Utflykter maj 2018. Crusing 20/7 2018. Se mera i På Gång .

Nu finns Härjulfs Cruisers på facebook.